050 477 5277 info@kelokoski.fi

Testi Tapahtuman 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Tapah­tu­man kuvaus.

10€ 

Vuokko Porthanin kouluratsastusvalmennukset 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Kou­lu­rat­sas­tus­val­men­ta­ja Vuok­ko Port­han val­men­taa Kelo­kos­kel­la sun­nun­tai­na 10.1.2021. Aika­tau­lut tar­ken­tu­vat ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä. Val­men­nuk­set rat­sas­te­taan hiek­ka-kui­tuseos­poh­jai­ses­sa 20x60m manee­sis­sa. Ter­ve­tul­lei­ta ovat kai­ken tasoi­set rat­su­kot! HIN­NAT Hin­toi­hin lisä­tään osal­lis­tu­jien kes­ken jaet­ta­vat mat­ka­ku­lut (noin 10–15 € / rat­suk­ko) sekä vie­rai­le­vil­ta rat­su­koil­ta manee­sin käyt­tö­mak­su (17 € tai ker­ta sar­ja­kor­til­ta). Rat­sas­tus­kou­lun ope­tus­he­vo­sia vuo­kra­taan val­men­nuk­siin ensi­si­jai­ses­ti vakio­rat­sas­ta­jil­le, hin­ta 20€. Val­men­nus ja mat­ka­kus­tan­nuk­set maksetaan […]

Vuokko Porthanin kouluvalmennukset 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Vuok­ko Port­ha­nin kou­lu­rat­sas­tus­val­men­nuk­set; yksi­tyis- ja ryhmätunnit.

Takaisin satulaan ‑kurssi

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Kurs­si­päi­vät lau­an­tai­sin 15.5., 22.5. ja 29.5.

Istuntakurssi 25.9.2021 / Fysioterapeutti Mirja Mononen 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Fysio­te­ra­peut­ti Mir­ja Mono­sen ohjaa­ma istun­ta­kurs­si vie sinut ihmi­sen ana­to­mian ja bio­me­ka­nii­kan kaut­ta syväl­le oikeaop­pi­seen, toi­mi­vaan rat­sas­ta­jan istun­taan. Kurs­sil­la opit istun­nan perus­tei­ta, saat vas­tauk­sia lukui­siin miten ja mik­si — kysy­myk­siin sekä pää­set pereh­ty­mään oman keho­si toi­min­taan niin ilman hevos­ta kuin satu­las­sa­kin, koke­neen kehon­hal­lin­nan ja ‑huol­lon asian­tun­ti­jan opastamana.

Ratsastusleirit 2022 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Kesän 2022 rat­sas­tus­lei­rit nyt varattavissa!

Klassisen kouluratsastuksen kurssi / Sara Autelo 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Sara Aute­lon ohjaa­ma klas­si­sen kou­lu­rat­sas­tuk­sen kurs­si jou­du­taan vali­tet­ta­vas­ti peru­maan ohjaa­jan esty­mi­sen vuoksi.

Kurssi: Hevosen oppiminen ja kouluttaminen 

Kelo­kos­ki Horses  Hoi­kan­tie 101, Nurmes 

Sara Aute­lon ohjaa­ma perus­ta­son kurs­si hevo­sen oppi­mi­ses­ta ja kou­lut­ta­mi­ses­ta. Sopii kai­kil­le aihees­ta kiinnostuneille!