050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

  • Tämä tapah­tu­ma on mennyt.

Takaisin satulaan ‑kurssi

15.5.202129.5.2021

Vei­kö elä­mä men­nes­sään ja hevos­har­ras­tus jäi tauol­le syys­tä tai toi­ses­ta? Olet­ko haa­veil­lut paluus­ta hevos­ten ja van­han har­ras­tuk­sen pariin? Ken­ties aja­tus tun­tuu hiu­kan jän­nit­tä­väl­tä, tai päh­käi­let ovat­ko nuo­rem­pa­na opi­tut asiat enää muis­tis­sa lai­sin­kaan? Et ole yksin!

Takai­sin satu­laan ‑kurs­si sopii sinul­le, joka haluat pala­ta tal­lil­le pit­kän tai lyhyem­män­kin tauon jäl­keen. Taso­vaa­ti­muk­sia tai yläi­kä­ra­jaa osal­lis­tu­mi­sel­le ei ole. Kurs­sil­la ede­tään yksi­löl­li­ses­ti jokai­sen omaan tah­tiin ja toi­vei­ta kuun­nel­len, joten voit tur­val­li­sin mie­lin tul­la mukaan vaik­ka pun­tit hiu­kan tuti­si­si­vat­kin tai jo opi­tut tun­tui­si­vat vuo­sien mit­taan pyyh­kiy­ty­neen muistista.

Kurs­sil­la käym­me hevos­har­ras­tuk­seen liit­ty­viä asioi­ta läpi koko­nais­val­tai­ses­ti; sisäl­tää hevos­ten hoi­toa, käsit­te­lyä sekä ratsastusta.
Mah­ta­va tilai­suus pala­ta van­han har­ras­tuk­sen pariin tur­val­li­ses­ti, ammat­ti­lai­sen koke­nees­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ohjauk­ses­sa, osaa­vil­la ja kil­teil­lä & kou­lu­te­tuil­la hevosilla.

—————————

Sisäl­tää yhteen­sä 3 ker­taa, kes­to 2,5–3h/kerta. Jokai­nen kurs­si­ker­ta sisäl­tää 30min-1h rat­sas­tus­ta, hevos­ten hoi­don ja varus­tei­den opis­ke­lua ja ker­taus­ta sekä muu­ta ohjelmaa.

KURS­SI­PÄI­VÄT LAU­AN­TAI­SIN 15.5., 22.5., 29.5.
klo 13–16

Voit osal­lis­tua valin­ta­si mukaan koko kurs­sil­le tai yksit­täi­sel­le ker­ral­le. Paik­ko­jen täyt­tyes­sä etusi­jal­la ovat koko kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­neet. Kaik­ki ilmoit­tau­tu­mi­set 9.5. mennessä.

HIN­TA
Koko kurs­si (3krt) 135 €
Yksi ker­ta 55 €
Muis­tat­han että meil­lä voit mak­saa myös useim­mil­la lii­kun­tae­tuuk­sil­la! Käy­tös­sä Smar­tum, ePas­si, Tyky ja Edenred/Virikeseteli.

Kysy lisää! Puh. 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi
Ilmoit­tau­tua voit ohei­sel­la lomak­keel­la. Lomak­kee­seen syöt­tä­mä­si tie­dot ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja tule­vat vain tal­lin hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön. Yhteys­tie­to­ja käy­täm­me ainoas­taan kurs­siin liit­ty­vään tiedottamiseen.

Tiedot 

Alkaa: 
15.5.2021
Loppuu: 
29.5.2021

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 

Ilmoittautumiset tähän tapahtumaan ovat päättyneet.