050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

  • Tämä tapah­tu­ma on mennyt.

Istuntakurssi 25.9.2021 / Fysioterapeutti Mirja Mononen

25.9.2021

Fysio­te­ra­peut­ti Mir­ja Mono­sen ohjaa­ma istun­ta­kurs­si vie sinut ihmi­sen ana­to­mian ja bio­me­ka­nii­kan kaut­ta syväl­le oikeaop­pi­seen, toi­mi­vaan rat­sas­ta­jan istun­taan. Kurs­sil­la opit istun­nan perus­tei­ta, saat vas­tauk­sia lukui­siin miten ja mik­si — kysy­myk­siin sekä pää­set pereh­ty­mään oman keho­si toi­min­taan niin ilman hevos­ta kuin satu­las­sa­kin, koke­neen kehon­hal­lin­nan ja ‑huol­lon asian­tun­ti­jan opastamana.
Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 18.9. men­nes­sä ohei­sel­la lomakkeella.

Kurs­si sopii kai­ken tasoi­sil­le rat­sas­ta­jil­le. Voit vali­ta seu­raa­vis­ta vaih­toeh­dois­ta koko­nai­sen kurs­si­pa­ke­tin tai yksit­täi­siä osioita;
Istun­ta­de­mossa pereh­dy­tään demo­rat­su­kon kaut­ta käy­tän­nös­sä ja teo­rias­sa oikeaop­pi­seen istun­taan ja ylei­sim­piin istun­taon­gel­miin; syyt, seu­rauk­set ja korjaaminen.
Har­joit­teet ilman hevos­ta-osio sisäl­tää rat­sas­ta­jil­le suun­nat­tu­ja har­joit­tei­ta kehon­hal­lin­taan, huol­ta­mi­seen ja keho­tie­toi­suu­teen. Satu­laan nous­tua­si huo­maat var­mas­ti eron!
Rat­sas­tus­tun­neil­la teh­dään kou­lu­rat­sas­tus­har­joit­tei­ta rat­su­koi­den tason mukai­ses­ti, kes­kit­tyen yksi­löl­li­ses­ti kun­kin rat­sas­ta­jan istun­taan ja kehonhallintaan.

HIN­NAS­TO
Istun­ta­de­mo + har­joit­teet ilman hevos­ta + rat­sas­tus ryh­mäs­sä 60min 100€
Istun­ta­de­mo + har­joit­teet ilman hevos­ta + yksi­tyis­tun­ti 60min 120€
Istun­ta­de­mo + har­joit­teet ilman hevos­ta 70€
Har­joit­teet ilman hevos­ta + rat­sas­tus ryh­mäs­sä 60€
Har­joit­teet ilman hevos­ta + yksi­tyis­tun­ti 80€
Demo 40 €
Har­joit­teet ilman hevos­ta 30 €
Rat­sas­tus ryh­mäs­sä 30€
Yksi­tyis­tun­ti 55€

Yksi­löl­li­sen ohjauk­sen var­mis­ta­mi­sek­si mukaan ote­taan max. 10 osal­lis­tu­jaa, etusi­jal­la koko kurs­si­pa­ket­tiin osal­lis­tu­vat, muut ilmoittautumisjärjestyksessä.
Rat­sas­tuso­sioon voi osal­lis­tua omal­la tai rat­sas­tus­kou­lun hevo­sel­la. Kurs­sin hin­ta sisäl­tää rat­sas­tus­kou­lun hevo­sen vuo­kran / omal­la hevo­sel­la osal­lis­tu­val­le päi­vä­kar­si­nan kurs­sin ajaksi.
Mikä­li ilmoi­tat useam­man osal­lis­tu­jan, täy­tä jokai­ses­ta oma ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke. Saat tyh­jän lomak­keen näky­vil­le päi­vit­tä­mäl­lä net­ti­se­lai­men sivun.

Tie­dus­te­lut puhelimitse/viestillä 050 477 5277 tai info@kelokoski.fi

Tiedot 

Päivämäärä: 
25.9.2021

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 

Ilmoittautumiset tähän tapahtumaan ovat päättyneet.