050 477 5277 info@kelokoski.fi

Kelokoski horses

PARASTA SINULLE JA HEVOSELLESI

 

Kelo­kos­ki Hor­ses toi­mii Nur­mek­ses­sa, kes­kel­lä upe­aa Poh­jois-Kar­ja­lais­ta luon­non­mai­se­maa. Toi­min­tam­me kes­ki­pis­tee­nä on hevo­nen — ja hevo­sen hyvinvointi.

Vie­res­sä kuo­hu­van kos­ken mukaan nimet­ty tila yhdis­tää perin­teik­kään maa­lais­mil­jöön ja moder­nin, elä­väi­sen hevo­sur­hei­lun kes­kit­ty­män. Tar­joam­me puit­teet moni­puo­li­sel­le hevos­toi­min­nal­le, ja meil­lä viih­ty­vät niin har­ras­ta­jat kuin hevo­sa­lan ammattilaisetkin.

 

Toi­min­ta-aluei­nam­me:

- hevos­ten tal­li­pai­kat ja hoitopalvelut

- rat­sas­tus­kou­lu

- val­men­nus- ja kil­pai­lu­toi­min­ta, tapahtumat

- hevos­ten kas­va­tus ja koulutus

- suo­ma­lai­sen Spee­dex-rehun jälleenmyynti

 

Kelo­kos­ki Hor­ses toi­vot­taa Sinut läm­pi­mäs­ti tervetulleeksi!

Kelokosken ratsastuskoulu

Suo­men rat­sas­ta­jain­lii­ton hyväk­sy­mä ja valvoma.