050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

  • Tämä tapah­tu­ma on mennyt.

Klassisen ratsastuksen kurssi 16.–17.7.2022

16.7.202217.7.2022

ILMOIT­TAU­TU­MI­NEN KURS­SIN RAT­SUK­KO­PAI­KOIL­LE ON PÄÄT­TY­NYT. KAT­SO­JA­PAI­KAT VARAT­TA­VIS­SA PE 15.7. SAAK­KA!

——

Klas­si­seen kou­lu­rat­sas­tuk­seen pereh­dyt­tä­vä kurs­si, jon­ka ohjaa­ja­na toi­mii Sara Autelo.

Kurs­sin kes­to la — su, sisäl­täen yhteen­sä kol­me yksi­tyi­so­pe­tus­tuo­kio­ta hevo­sen kans­sa (maas­ta­kä­si­tel­len ja/tai rat­sain), kol­me teo­ria­tun­tia sekä läm­pi­män ruo­an + kah­vit kum­pa­na­kin päivänä.
Kat­so­ja­paik­ka sisäl­tää ope­tus­tun­tien seu­raa­mi­sen lisäk­si teo­ria­tun­nit sekä ruo­kai­lut + kahvit.

HIN­NAT
Kurs­si hevo­sen kans­sa osal­lis­tu­val­le 260 € / 2 pv (sis. maneesivuokra+päiväkarsina TAI ope­tus­he­vo­sen vuokra)
Kat­so­ja­paik­ka 70 € / 2 pv (yksit­täi­set päi­vät la 50 €, su 30 €)

Kurs­sin aika­tau­lu tar­ken­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Suun­­taa-anta­­vas­­ti kurs­sin kes­to lau­an­tai­na aamus­ta alkaen iltaan saak­ka ja sun­nun­tai­na aamus­ta iltapäivään/alkuiltaan saak­ka. Teo­riao­suu­det sijoit­tu­vat lau­an­tai­aa­muun ja ‑ilta­päi­vään sekä sun­nun­tai­aa­muun. Yksi­lö­oh­jauk­sen osal­ta pyrim­me huo­mioi­maan aika­tau­lu­toi­vei­ta mah­dol­li­suuk­sien mukaan (esim. kau­em­paa tule­vat), ilmoi­tat­han mah­dol­li­sis­ta toi­veis­ta ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen lisä­tie­dois­sa tai ota yhteyt­tä hyvis­sä ajoin info@kelokoski.fi

Rat­suk­ko­pai­koil­le sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 30.6. men­nes­sä (sito­va = kurs­sin hin­ta veloi­te­taan myös sii­nä tapauk­ses­sa että osal­lis­tu­mi­sel­le tulee este ja peruu­tus tapah­tuu ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen, vaih­toeh­toi­ses­ti voi myös etsiä tilal­leen kor­vaa­van osal­lis­tu­jan). Kat­so­ja­pai­koil­le ilmoit­tau­tu­mi­sia ote­taan vas­taan 15.7. saakka.

Kurs­sin rat­suk­ko­pai­koil­le ote­taan max. 12 osal­lis­tu­jaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Varat­ta­vis­sa rajoi­tet­tu mää­rä yöma­joi­tus­paik­ko­ja hevo­sil­le ja ihmi­sil­le. Majoi­tus­va­rauk­sen voi teh­dä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la tai otta­mal­la yhteyt­tä p. 050 477 5277 / info@kelokoski.fi

Tiedot 

Alkaa: 
16.7.2022
Loppuu: 
17.7.2022

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 
Puhelin 
050 477 5277 
Sähköposti 
info@kelokoski.fi
Näy­tä Jär­jes­tä­jä WWW-sivusto

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 
Hoi­kan­tie 101
Nur­mes, 75500
+ Google Map

Ilmoittautumiset tähän tapahtumaan ovat päättyneet.