050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

  • Tämä tapah­tu­ma on mennyt.

Vuokko Porthanin kouluratsastusvalmennukset

10.1.2021

Kou­lu­rat­sas­tus­val­men­ta­ja Vuok­ko Port­han val­men­taa Kelo­kos­kel­la sun­nun­tai­na 10.1.2021. Aika­tau­lut tar­ken­tu­vat ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Val­men­nuk­set rat­sas­te­taan hiek­­ka-kui­­tuseos­­poh­­jai­­ses­­sa 20x60m manee­sis­sa. Ter­ve­tul­lei­ta ovat kai­ken tasoi­set ratsukot!

HIN­NAT

Hin­toi­hin lisä­tään osal­lis­tu­jien kes­ken jaet­ta­vat mat­ka­ku­lut (noin 10–15 € / rat­suk­ko) sekä vie­rai­le­vil­ta rat­su­koil­ta manee­sin käyt­tö­mak­su (17 € tai ker­ta sar­ja­kor­til­ta). Rat­sas­tus­kou­lun ope­tus­he­vo­sia vuo­kra­taan val­men­nuk­siin ensi­si­jai­ses­ti vakio­rat­sas­ta­jil­le, hin­ta 20€. Val­men­nus ja mat­ka­kus­tan­nuk­set mak­se­taan etu­kä­teen tili­siir­to­na ilmoi­tet­tu­jen mak­su­tie­to­jen mukai­ses­ti. Manee­sin käyt­tö­mak­sut, hevos­ten vuo­krat ja päi­vä­kar­si­nat las­ku­te­taan sähköpostitse.

  • Yksi­tyis­tun­ti 60 min 55 €
  • Yksi­tyis­tun­ti 45 min 45 €
  • Yksi­tyis­tun­ti 30 min 33 € (suo­si­tel­laan vain sään­nöl­li­ses­ti osallistuville)
  • Ryh­mä 2 rat­suk­koa 40 € / ratsukko
  • Ryh­mä 3 rat­suk­koa 35 € / rat­suk­ko (suo­si­tel­laan vain sään­nöl­li­ses­ti osallistuville)
  • Ryh­mä 4 rat­suk­koa 30 € / rat­suk­ko (suo­si­tel­laan vain sään­nöl­li­ses­ti osallistuville)

Tie­dus­te­lut p. 050 477 5277 tai säh­kö­pos­tit­se info@kelokoski.fi

Tiedot 

Päivämäärä: 
10.1.2021

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 

Ilmoittautumiset tähän tapahtumaan ovat päättyneet.