050 477 5277 info@kelokoski.fi

Ladataan Tapahtumat

« Kaik­ki Tapahtumat

Klassisen kouluratsastuksen kurssi / Sara Autelo

11 joulukuun12 joulukuun

Klas­si­seen kou­lu­rat­sas­tuk­seen pereh­dyt­tä­vä kurs­si, jon­ka ohjaa­ja­na toi­mii Sara Autelo.

Kurs­sil­le voi osal­lis­tua omal­la hevo­sel­la tai rat­sas­tus­kou­lum­me opetushevosella.
Varat­ta­vis­sa myös katsojapaikkoja.

Kurs­sin kes­to la — su, sisäl­täen yhteen­sä kol­me yksi­tyi­so­pe­tus­tuo­kio­ta hevo­sen kans­sa (maas­ta­kä­si­tel­len ja rat­sain), kol­me teo­ria­tun­tia sekä läm­pi­män ruo­an + kah­vit kum­pa­na­kin päivänä.
Kat­so­ja­paik­ka sisäl­tää ope­tus­tun­tien seu­raa­mi­sen lisäk­si teo­ria­tun­nit sekä ruokailut.

HIN­NAT
Kurs­si hevo­sen kans­sa osal­lis­tu­val­le 260 €/2 pv (sis. manee­si­vuo­kra ja päi­vä­kar­si­na tai ope­tus­he­vo­sen vuokra)
Kat­so­ja­paik­ka 70 €/2 pv (yksit­täi­set päi­vät la 50 €, su 30 €)

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set 5.12. men­nes­sä (sito­va = kurs­sin hin­ta veloi­te­taan myös mikä­li ilmoit­tau­tu­nut jou­tuu peru­maan tulon­sa, vaih­toeh­toi­ses­ti voi myös etsiä tilal­leen kor­vaa­van osallistujan)
Kat­so­ja­paik­ko­ja on mah­dol­lis­ta vara­ta myös tämän jälkeen.

Varat­ta­vis­sa rajoi­tet­tu mää­rä yöma­joi­tus­paik­ko­ja hevo­sil­le ja ihmi­sil­le. Majoi­tus­va­rauk­sen voi teh­dä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la tai otta­mal­la yhteyt­tä p. 050 477 5277 / info@kelokoski.fi

Tiedot 

Alkaa: 
11 joulukuun 
Loppuu: 
12 joulukuun 

Järjestäjä

Kelo­kos­ki Horses 
Puhelin: 
050 477 5277 
Sähköposti: 
info@kelokoski.fi
Kotisivu: 
kelokoski.fi

Tapahtumapaikka 

Kelo­kos­ki Horses 
Hoi­kan­tie 101
Nur­mes, 75500
+ Google Map

Ilmoittaudu

Join 5 others!
Tribe Loading Animation Image

Oletko jo ilmoittautunut?

Käytä tätä työkalua ilmoittautumisesi hallintaan.