050 477 5277 info@kelokoski.fi

tallipaikkojen lisäpalvelut

Hoitosopimukseen tilattavat lisäpalvelut

Tiheä/päivittäinen loi­mi­tus (esim. klipatut/ohutkarvaiset/hyönteisloimet) 1 loi­mi pääl­le, 1 loi­mi pois 35 € / kk
Jal­ka­suo­jat tarhaan 30 € / kk
Kengitys/ELL toimenpide/muu Hevo­sen val­mis­te­lu, toi­men­pi­tees­sä avus­ta­mi­nen ym. omis­ta­jan sijalla 18 € / alka­va 30 min
Sai­ras­ta­pauk­sis­sa päi­vys­tä­mi­nen ja hoito klo 07–21 28 € / h
Sai­ras­ta­pauk­sis­sa päi­vys­tä­mi­nen ja hoi­to, yö klo 21–07 40 € / h
Muut hoi­to­so­pi­muk­seen kuu­lu­mat­to­mat toimenpiteet 9 € / alka­va 15 min
Rat­su­tus / muu koulutus max. 1 h 35 € / krt
Rat­su­tus / muu kou­lu­tus + hoito sis. varus­ta­mi­sen, pur­ka­mi­sen, hoidon 58 € / krt

Itsehoitopaikkaan tilattavat lisäpalvelut

Ruo­kin­ta Kar­kea- ja/tai väkirehut 2,50 € / krt
Tar­haan vien­ti tai tar­has­ta haku ilman loi­mi­tus­ta / loi­mi­tuk­sen kanssa 5 € krt / 7,50 € krt
Kar­si­nan sii­vous ja kuivitus 8 €
Juo­ma-astian puh­dis­tus ja täyttö 5 €
Muu toi­men­pi­de 9 € / alka­va 15 min
Sola­riu­min käyttö vapaa käyt­tö 35 € / kk
Pesu­ko­neen käyttö ker­ta­mak­su / vapaa käyttö 3 € / krt, 15 € / kk
Jal­ka­suo­jat tarhaan/pois otto 2,50 € / pari
Kengitys/ELL toimenpide/muu Hevo­sen val­mis­te­lu, toi­men­pi­tees­sä avus­ta­mi­nen ym. omis­ta­jan sijalla 18 € / alka­va 30 min
Sai­ras­ta­pauk­sis­sa päi­vys­tä­mi­nen ja hoito klo 07 — 21 28 € / h
Sai­ras­ta­pauk­sis­sa päi­vys­tä­mi­nen ja hoi­to, yö klo 21 — 07 40 € / h